Tietosuojaseloste

Marraskuu 2020

Sähköasennus Karppelin Oy on sitoutunut pitämään henkilötietosi turvassa. Tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Sähköasennus Karppelin Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Sähköasennus KarppelinOy:n rekisterinpitäjänä toimii Aino Karppelin.

Sähköasennus Karppelin Oy:ssä käsitellään henkilötietoja erilaisista syistä; verkkokaupan asiakkaat, laskutus asiakkaat, työntekijät, alihankkijat

Tietoseloste sisältää seuraavat osa-alueet:

 1. Mitä henkilötietoja Sähköasennus Karppelin Oy kerää
 2. Miten Sähköasennus Karppelin Oy voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla
 3. Päätöstenteko
 4. Kenelle Sähköasennus Karppelin Oy voi luovuttaa henkilötietoja
 5. Miten Sähköasennus Karppelin Oy voi luovuttaa henkilötietoja
 6. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi
 7. Evästeet
 8. Kuinka kauan Sähköasennus Karppelin Oy säilyttää henkilötietojasi
 9. Miten tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia
 10. Yhteydenotto Sähköasennus Karppelin Oy tai tietosuojaviranomaiseen

1.Mitä henkilötietoja Sähköasennus Karppelin Oy kerää

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan asiakkailta ja työntekijöiltätai niitä saadaan luotettavista lähteistä mm rekisterit. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden.

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

Tuntemistiedot; henkilötunnus, nimi, veronumeroYhteystiedot; puhelinnumerot, osoitteet,sähköpostiPalkkatiedot; tilinumero, liitonjäsenmaksut

Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta:

Osa Sähköasennus Karppelin Oy:n keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan rekiteröidyltä.Keräämme esim.nimen, osoitteen, y-tunnuksen, laskutus tiedot, puhelinnumeron, sähköpostin, tilinumero, veronumero

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:

Julkisesti saatavilla olevat tiedot ja tiedot muista ulkoisista lähteistä; viranomaisten ylläpitämät rekisterit(esim. väestörekisteri, verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit ja valvontaviranomaisten rekisterit.

2. Miten Sähköasennus Karppelin Oy voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimuksen mukaiset velvollisuutemme.

Suostumus

Työntekijöiden kanssa tehty sopimus, koskien suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Asiakkaat antavat suostumuksensa henkilötietojen käyttöön tilaamalla työn tai tuotteen ja antamalla yhteys-ja laskutus tietonsa meille.

3. Päätöstenteko

Päätöstenteko joissakin tapauksissa, jos lainsäädäntö niinsalliijajos meillä on siihen erillinen suostumus–päätöstenteolla voidaan nopeuttaa asian täytäntöön panemista.

4. Kenelle Sähköasennus Karppelin Oy voi luovuttaa henkilötietoja

Sähköasennus Karppelin Oy voi luovuttaa henkilötietoja niitä käsittelevien ulkoistettujenpalveluiden käyttöön, vedoten asiakas tai työsuhteeseen. Luovutamme tarvittaessa henkilötietoja viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa.

5. Miten sähköasennus suojaa henkilötietoja

Henkilötietojen suojaaminen on meille joka päiväistä toimintaamme. Meillä on käytössämmeasianmukaiset hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkiahallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

6. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia Sähköasennus Karppelin Oy:n hallussa oleviin henkilö-tietoihin liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:

a) Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja oikeus tutustua hallussa oleviin henkilötietoihisi. Oikeutta voidaan kuitenkin rajoittaalainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyydensuojan ja Sähköasennus Karppelin Oy liiketoimintakonseptin ja liiketoiminnankäytäntöjen nojalla. Sähköasennus Karppelin Oy liikesalaisuudet sekä sisäiset arviot ja materiaalit saattavat vaikuttaa siihen, että tietoihin pääsyä rajoitetaan.

b) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

c) Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelyllä ole muutaperusteltua syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa.
 • Tietojen käsittely on lainvastaista.

d) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.Jos kiistät rekisteröimämme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksienmukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittelyä rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekisteristämme, voit sen sijaan pyytää, että rajoitamme näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien rekisteröityjen tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen esittämiseksi, voit myös vaatia, että tietojen muu käsittely rajoitetaan vain tietojen säilyttämiseen. Saatamme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen sitä edellyttää tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

e) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille antamasihenkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tiedot voidaan siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle,mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne-ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

7. Evästeet

Verkkoliikennettä koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston/ verkkokaupan kävijöihin ja jota käsitellään tietoliikenneverkoissa viestien lähettämistä, jakelua ja saataville asettamista varten. Voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaaja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä.

Muokkaa evästeastuksia: 

Evästeasetuksia pääsee muokkaamaan myös sivun oikean alakulman napista (ei mobiilissa). 

  

Sivustolla on käytössä seuraavat evästeet:  

 • Googlen evästeet: Kävijäseuranta, analytiikka ja markkinointi  
 • Complianz: Evästesuostumustyökalu 

8. Kuinka kauan Sähköasennus Karppelin Oy säilyttää henkilötietoja

Säilytämme tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaanja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät. Jos säilytämme tietojasi muihin tarkoituksiin mm. kirjanpitoon, säilytämme tietoja vain, jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai laissa ja säännöksissä määrättyä.

9. Miten tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivujamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

10. Yhteydenotto Sähköasennus Karppelin Oy tai tietosuoja viranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä Sähköasennus Karppelin Oy tai yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.

Tietosuojavastaavana meillä toimii:

Aino Karppelin
Sähköasennus Karppelin Oy
sähköposti: aino@karppelin.fi
puhelin: 0105679710

Tietosuojaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6krs, 00520 Hki
PL 800, 00520 Hki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
vaihde: 0295666700

Jokioinen 23.11.2020 tiedot päivitetty

Karppelin Oy
Lammintie 504,
31600 Jokioinen
Y- tunnus: 2098754-3

Myynti
010 567 9710
myynti@karppelin.fi

Huolto ja vikakorjaukset
huolto@karppelin.fi

Seuraa meitä somessa

Seuraa tilaustasi:

Matkahuolto

Copyright © 2024 Karppelin Oy

Ota yhteyttä